Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

RD (RuntimeDesigner)/Платформа являє собою TotalFramework призначений для проектування і розробки програмного забезпечення прикладних інформаційно-аналітичних систем.

RD являє собою програмний інструмент для рішення наступних задач:

- розробка і модифікація програмного забезпечення загальносистемних і прикладних задач;

- експлуатація створеного програмного забезпечення.

RD Інструмент створення системи doc

 

Прийнята ідеологія середовища RD обрана, виходячи з наступних вимог:

 • максимальна відкритість коду;
 • використання найбільш відомих і розповсюджених язикових засобів;
 • можливість редагування всіх компонентів «на місці»;
 • відпрацьовування внесених модифікацій по виходу з режиму редагування;
 • наявність ефективних засобів налагодження.

Реалізація середовища RD виконана засобами MicroSoft.

Програмний комплекс Системи і бізнес-логіка реалізовані на базі програмного середовища RD (RuntimeDesigner) – виконавчий модуль Pamak.exe і функціонують на реляційній СУБД MySQL, MariaDB.

Дякуючи цим складовим Система забезпечує:

 • швидкий та ефективний доступ до даних;
 • гнучкість в проектуванні процесів узгодження документів;
 • можливість доопрацювання нових функцій;
 • організацію роботи користувачів у середовищі web-браузера;

Інструментальні засоби створення, підтримки і модернізації Системи: середо-вище розробки RD (RuntimeDesigner) є власністю ТОВ «Памак».

Програмне забезпечення інформаційних компонент системи і бізнес-додатків створено за допомогою спеціально розробленого інструменту проектування RuntimeDesigner (RD). Цей інструмент використовується як для модифікації про-грамно-алгоритмічного забезпечення існуючих модулів / режимів роботи системи, так і для створення нових.

RD є інструментальним засобом для розробки програмного забезпечення систем.

RD - це одночасно середовище розробки і виконавчий модуль, тобто інструмент кінцевого користувача і засіб розробки.

RD використовується як для модифікації програмно-алгоритмічного забезпе-чення існуючих модулів / режимів роботи систем, так і для створення нових.

Фактично, RuntimeDesigner є програмною оболонкою, за допомогою якої створюється весь інформаційний простір Системи.

Використовуючи в якості єдиної платформи технологію RD і створені на її основі робочі і сервісні режими обробки інформації, «IT- конструкції» у вигляді компонент технологічних ланцюжків бізнес-процесів, ми конфігуруємо і створюємо версії систем, що забезпечують необхідну функціональність. Це дозволяє уніфікувати і формалізувати режими роботи додатків, структуру модулів, роботу системи в цілому і значно оптимізувати продуктивність.

RuntimeDesigner дає можливість:

 • швидкої розробки, максимальної адаптації та мінімальні терміни впровадження;
 • компонувати контури системи, налаштовувати інтерфейс користувача;
 • керувати підтримкою бази даних;
 • описувати елементи управління і призначення форм;
 • керувати механізмами розмежування доступу до інформації;
 • створювати режими резервного копіювання;
 • проектувати форми звітів;
 • здійснювати графічну підтримку додатків;
 • документувати роботу системи і роботу користувачів;
 • створювати і підтримувати документацію і т.п .

Технологія RD включає широкий набір засобів з аналізу інформації та підготовки довільних вибірок і звітів, інтерфейс побудови графіків і 3-D діаграм. Конструктори (побудовники) форм, звітів і діаграм дозволяють створювати як одноразові, так багаторазово використовувані засоби в різних форматах: MS Word, MS Excel, Html - формат, формат frx. RD включає засоби упаковки і відсилання файлів за допомогою LotusNotes і eMail.

 

СИСТЕМНІ ПАРАМЕТРИ RD

Системний засіб програмування в режимі Runtime, тобто під час виконання програми!!!.

Платформа RD має в своїй основі триланкову архітектуру. Сервер додатків RD є власною розробкою. Як сервер бази даних використовує MySql, MariaDB або база даних на Dbf-файлах.

Вся бізнес-логіка, метадані рівня представлення даних на клієнті (тобто опис користувальницьких інтерфейсів і діалогів) зберігаються на рівні бази даних на Dbf-файлах, яка входить до складу інсталяції і являється його частиною.

В RD на рівні бібліотек класів і функцій використовується 710 WinApi функцій. Це технології DotNet (.Net).

RD містить:

 • порядку 500 функцій загального призначення;
 • класи (обгортки) для роботи з MsWord, MSExcel, OpenOfficeCalcі інших сторонніх додатків;
 • класи екранних форм і об'єктів (контролери), які повністю покривають вимоги розроблених фірмою проектів.
   
© ПАМАК 2023