Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

«Система управління підприємством «Памак:ALT»

Основним продуктом компанії «Памак» є програмний комплекс «Система управління підприємством «Памак:ALT»– багатофункціональна система для автоматизації бізнес-процесів, планово-економічної та облікової роботи на великих і середніх за розміром підприємствах різних галузей і напрямків діяльності.

Система підтримує стратегію ERP  (Enterprise Resource Planning- планування ресурсів підприємства)  – тобто є фундаментом і інструментом реалізації  організаційної стратегії (у випадку дії стратегії на підприємстві)  з управління і ведення бізнес-процесів, коли в основі лежить планування і раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства на всіх рівнях управління з постійним балансуванням планових завдань усіх рівнів.

Призначення системи - підвищення ефективності функціонування підприємств, організацій, корпоративних структур шляхом застосування інформаційних інструментів і технологій управління.

«Система управління підприємством «Памак:ALT» як система автоматизації управління ресурсами і фінансами підприємства об’єднує інформаційні ресурси підрозділів  підприємства, допомагає  організувати ефективну господарську діяльність підприємства, планувати виробничий процес, вести економічну роботу, планувати надходження і керувати рухом грошових коштів, формувати  тарифи, калькуляції, вести матеріальний, бухгалтерський  і податковий облік, формувати фінансову та статистичну звітність, управляти підприємством.

Базовий комплекс Системи складається з наступних контурів (компонент):

 • інформаційна система керівництва (інформаційно-аналітичне  забезпечення підтримки прийняття рішень);
 • фінансово-економічне планування;
 • виробниче планування;
 • планування та організація руху грошових коштів;
 • бухгалтерський облік і податковий облік;
 • розрахунок заробітної плати;
 • облік запасів;
 • облік необоротних активів;
 • облік робіт/послуг;
 • договірна робота;
 • управління виробництвом/наданням послуг: основними і підтримуючими бізнес процесами;
 • спеціалізовані рішення;
 • робота з клієнтами;
 • електронне адміністрування податків, зборів та рентних платежів;
 • регламентована, управлінська і  корпоративна звітність;
 • інструменти бізнес-аналізу;
 • панелі індикаторів діяльності;
 • інтеграція з зовнішніми інформаційними системами;
 • захист інформації;
 • системне адміністрування.

Компоненти автоматизації  управління основними і підтримуючими бізнес      процесами: 

 •  «Облік електроенергії та ведення фінансових розрахунків з споживачами»;
 • «Облік видобутку і транспортування води,  реалізація води та додаткових  послуг. Фінансові розрахунки з споживачами»;
 • «Облік генерації теплової енергії, виробництва та транспортування гарячої води, облік надання  послуг з   комерційного, у тому числі розподільного  постачання теплової енергії та гарячої води, фінансові розрахунки з споживачами»;
 • «Утримання багатоквартирного житлового фонду. Облік послуг, фінансові розра-хунки з споживачами»;
 • «Управління грошовими потоками: Планування, оперативний контроль за надходженням, направленням та використанням грошових коштів»;
 • «Облік виробництва та реалізації продукції громадського харчування»;
 • «Складання та контроль виконання планів освоєння інвестицій і ремонтів»;
 • «Контроль та управління якістю метрологічного забезпечення» (АСКУ ЯМЗ);
 • «Облік податків та зборів, розрахунок звітності і формування файлів обміну інформацією з ДПС».

 Необхідно відмітити що компонент автоматизації  управління основним бізнес - процесами не завжди являється лінійними, часто це складний процес пов'язаний з паралельним функціонуванням інших підтримуючих бізнесів, що вимагає організаційного, фінансового і виробничого  узгодження «на загальний результат».

Як приклад,  управління бізнес-процесами підприємств  теплоенергетики вимагає узгоджених дій керівництва, адміністративних  і виробничих підрозділів за напрямками:

 • Облік генерації/виробництва теплової енергії;
 • Транспортування гарячої води (носія теплової енергії);
 • Облік надання  послуг з постачання теплової енергії;
 • Облік надання  послуг з постачання гарячої води;
 • Фінансові розрахунки з споживачами побутовими, юридичними;
 • Планово-економічна, юридична і договірна робота.

Лише комплексна узгоджена автоматизація процесів  генерації теплової енергії, транспортування, постачання споживачу,  забезпечення автоматизованого розрахунку  комерційного та розподільного обліку теплової енергії відповідно до обраної моделі договірних відносин з споживачами послуг дозволить ефективно  вести господарську діяльність підприємства.

Управління бізнес-процесами на великих підприємствах, в корпоративних структурах,  які ведуть багатогранну господарську діяльність, системи автоматизації  часто виконуються у вигляді спеціалізованих системи, де враховують як законодавчу базу так і специфіку  управлінської моделі корпорації та прийнятої керівництвом облікової політики.

Так, автоматизація управління податковим процесом в холдингу\корпорації, що включає в собі облік і електронне адміністрування  місцевих і загальнодержавних податків, рентних платежів, акцизів  та зборів може включати, наприклад, таку «ІТ – конструкцію»:

 • Податок на додану вартість;
 • Екологічний податок;
 • Податок на доходи фізичних осіб;
 • Облік пільгових пенсій;
 • Єдиний соціальний внесок;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин;
 • Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України;
 • Рентна плата за спеціальне використання води;
 • Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • Формуванню розрахунків замовлень до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
 • Податок на майно, відмінне від земельної ділянки;
 • Плата за землю;
 • Інші.

Компанія «Памак» має розвинену лінійку бізнес-додатків, а фахівці компанії знайомі з управлінськими моделями, загальною та галузевої специфікою облікової політики: бухгалтерської, податкової, фінансової, законодавчою базою, технологіями бізнес-процесів  по таких напрямках:

 • транспортний  сектор: залізничні вантажні і пасажирські перевезення, господарська діяльність виробничих підприємств залізниці, транспорту, структурних підрозділів, пов’язаних з обслуговуванням інфраструктури залізниць, автомобільні перевезення;
 • комунальне господарство: житлово-експлуатаційна робота, водопостачання,  теплоенергетика, міський транспорт, благоустрій міста, міська комунальна інфраструктура;
 • паливно- енергетичний комплекс (обленерго, енерго_збут);
 • громадське харчування;
 • санаторно-курортний бізнес;
 • профспілкова діяльність і т.п.

Використовуючи ядро системи, необхідні компоненти, наявну лінійку бізнес-додатків, ми створюємо для Замовника найбільш раціональну конфігурацію системи із потрібною функціональністю враховуючи особливості господарської діяльності і виробничих процесів Замовника.

Програмний комплекс реалізований як модульна ієрархічна система, що забезпечує колективну роботу персоналу і керівництва підприємств, центрів прийняття рішень.     

 Більш детальна інформація про характеристики системи  і її функціональні можливості,  розділ: Система управління підприємством «Памак:ALT».

Microsoft PowerPoint Файл «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПАМАК ALT»

   
© ПАМАК 2023