Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Ведення бізнесу в умовах ринкових відносин ставить перед керівниками складні вимоги. Збільшуються потреби у своєчасному реагуванні як на зовнішні, так і на внутрішні фактори в господарській діяльності. Ринкові відносини потребують постійного удосконалення бізнес-технологій, системи управління в виробничих підрозділах, системи управління  апарату керівництва. Ефективними  мають бути не лише окремі прийоми інформування керівників, а й методологія та інструменти всієї системи управління.

Масштабність, динамічність та різноплановість виробничих процесів і процесів управління на підприємствах вимагає трудомістких різнопланових розрахунків, потребує  підвищення оперативності  ведення основних  і підтримуючих бізнес-процесів, обробки великих масивів даних, забезпечення високої надійності і достовірності інформації, що надходить до органів управління, які приймають оперативні, тактичні та стратегічні рішення.

Враховуючи направленість розвитку інформаційних технологій,  як основи і інструменту ведення бізнесу, виникає задача  мати (створити, побудувати ) на підприємстві цілісний інженерно-інтелектуальний комплекс:  автоматизовану інформаційну систему управління.

Керівники всіх рівнів повинні розуміти: ніхто їм бізнес не побудує і не передасть користування. Фундамент і механізм його потрібно закладати самому. Світова практика показує - інформаційні технології стали інфраструктурою бізнесу, тобто лежать в основі бізнесу і забезпечують його працездатність.

Запорука успіху - використання ефективних інформаційно-аналітичних інструментів управління (систем), що дозволяють постійно «тримати руку на пульсі» фінансово-господарської діяльності організації, забезпечують необхідною інформацією, як для оперативного прийняття рішень, так і для стратегічного планування.

Основним продуктом компанії «Памак» є програмний комплекс «Система управління підприємством «Памак:ALT» – багатофункціональна система для автоматизації бізнес-процесів, планово-економічної та облікової роботи на великих і середніх за розміром підприємствах різних галузей і напрямків діяльності.

Призначення системи - підвищення ефективності функціонування підприємств, організацій, корпоративних структур шляхом застосування інформаційних інструментів і технологій управління.

«Система управління підприємством «Памак:ALT» як система автоматизації управління ресурсами і фінансами підприємства об’єднує інформаційні ресурси підрозділів  підприємства, допомагає  організувати ефективну господарську діяльність підприємства, планувати виробничий процес, вести економічну роботу, планувати надходження і керувати рухом грошових коштів, формувати  тарифи, калькуляції, вести матеріальний, бухгалтерський  і податковий облік, формувати фінансову та статистичну звітність, управляти підприємством.

Система підтримує стратегію ERP  (Enterprise Resource Planning- планування ресурсів підприємства)  – тобто є фундаментом і інструментом реалізації  організаційної стратегії  з управління і ведення бізнес-процесів, коли в основі лежить планування і раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства на всіх рівнях управління з постійним балансуванням планових завдань усіх рівнів.

Компанія «Памак» має розвинену лінійку бізнес-додатків, а фахівці компанії знайомі з управлінськими моделями, загальною та галузевої специфікою облікової політики: бухгалтерської, податкової, фінансової, законодавчою базою, технологіями бізнес-процесів  по таких напрямках:

 • транспортний  сектор: залізничні вантажні і пасажирські перевезення, господарська діяльність виробничих підприємств залізниці, транспорту, структурних підрозділів, пов’язаних з обслуговуванням інфраструктури залізниць, автомобільні перевезення;
 • комунальне господарство: житлово-експлуатаційна робота, водопостачання,  теплоенергетика, міський транспорт, благоустрій міста, міська комунальна інфраструктура;
 • паливно- енергетичний комплекс (обленерго, енерго_збут);
 • громадське харчування;
 • санаторно-курортний бізнес;
 • профспілкова діяльність і т.п.

Використовуючи ядро системи, необхідні компоненти, наявну лінійку бізнес-додатків, ми створюємо для Замовника найбільш раціональну конфігурацію системи із потрібною функціональністю враховуючи особливості господарської діяльності і виробничих процесів Замовника.

Програмний комплекс реалізований як модульна ієрархічна система, що забезпечує колективну роботу персоналу і керівництва підприємств, центрів прийняття рішень.     

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ПАМАК ALT - опис  PDF

 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  СИСТЕМИ  

Складові Системи:

 • «Система управління підприємством «Памак:ALT», її складові контури  автоматизації облікових бухгалтерських, податкових, фінансових, планово-економічних процесів, основних і допоміжних   технологічних бізнес- процесів -  пропрієтарні компоненти;
 • структура інформаційної бази даних  Системи (LGPL – компонента);
 • платформа Runtime Designer (RD)  - інструментальні засоби проектування, створення, підтримки і модернізації Системи -  (LGPL – компонента).

 «Система управління підприємством «Памак:ALT» є програмною системою, яка налагоджується індивідуально для кожного Замовника. За потреби, вона може постачатись як у вигляді єдиного програмного продукту, так і у вигляді окремих модулів/режимів або їх набору. При цьому використовується єдиний набір (комплекс) баз даних, що дозволяє поєднувати концепцію єдиного інформаційного простору із високою гнучкістю рішень (рис. 1).

Рис. 1. Основні компоненти програмного комплексу

Окремі ділянки господарської діяльності підприємства, що відображаються в обліку, можуть бути виділені залежно від обсягу робіт як окремі робочі місця (модулі). Модулі складаються з окремих режимів роботи, а режими, в свою чергу, з функцій (або підрежимів, функцій). Конкретний набір режимів і функцій, які доступні на робочому місці, залежить від комплекту поставки, а також від прав доступу конкретного користувача.

Програмний комплекс «Система управління підприємством «Памак:ALT»  є платформою для організації в єдиному інформаційному просторі роботи різних служб підприємства: підрозділів виробництва та надання послуг, бухгалтерії, планово-економічного і технічного відділів, складів, відділів постачання, збуту, підрозділів організації виробництва та інших. Їхня робота в системі будується на принципах чіткої взаємодії та уникнення дублювання інформації.

Базовий комплекс Системи складається з наступних контурів (компонент):

 • інформаційна система керівництва (інформаційно-аналітичне  забезпечення підтримки прийняття рішень);
 • фінансово-економічне планування;
 • виробниче планування;
 • планування та організація руху грошових коштів;
 • бухгалтерський облік і податковий облік;
 • розрахунок заробітної плати;
 • облік запасів;
 • облік необоротних активів;
 • облік робіт/послуг;
 • договірна робота;
 • управління виробництвом/наданням послуг: основними і підтримуючими бізнес процесами; 
 • спеціалізовані рішення;
 • робота з клієнтами;
 • електронне адміністрування податків, зборів та рентних платежів;  
 • регламентована, управлінська і  корпоративна звітність;
 • інструменти бізнес-аналізу;
 • панелі індикаторів діяльності;
 • інтеграція з зовнішніми інформаційними системами;
 • захист інформації;
 • системне адміністрування.

Компоненти автоматизації  управління основними і підтримуючими бізнес процесами: 

 •  «Облік електроенергії та ведення фінансових розрахунків з споживачами»;
 • «Облік видобутку і транспортування води,  реалізація води та додаткових  послуг. Фінансові розрахунки з споживачами»;
 • «Облік генерації теплової енергії, виробництва та транспортування гарячої води, облік надання  послуг з   комерційного, у тому числі розподільного  постачання теплової енергії та гарячої води, фінансові розрахунки з споживачами»;
 • «Утримання багатоквартирного житлового фонду. Облік послуг, фінансові розра-хунки з споживачами»;
 •  «Управління грошовими потоками: Планування, оперативний контроль за надходженням, направленням та використанням грошових коштів»;
 • «Облік виробництва та реалізації продукції громадського харчування»;
 •  «Складання та контроль виконання планів освоєння інвестицій і ремонтів»;
 • «Контроль та управління якістю метрологічного забезпечення» (АСКУ ЯМЗ);
 • «Облік податків та зборів, розрахунок звітності і формування файлів обміну інформацією з ДПС».

Необхідно відмітити що компонент автоматизації  управління основним бізнес - процесами не завжди являється лінійними, часто це складний процес пов'язаний з паралельним функціонуванням інших підтримуючих бізнесів, що вимагає організаційного, фінансового і виробничого  узгодження «на загальний результат».

Як приклад,  управління бізнес-процесами підприємств  теплоенергетики вимагає узгоджених дій керівництва, адміністративних  і виробничих підрозділів за напрямками:

 • Облік генерації/виробництва теплової енергії;
 • Транспортування гарячої води (носія теплової енергії);
 • Облік надання  послуг з постачання теплової енергії;
 • Облік надання  послуг з постачання гарячої води;
 • Фінансові розрахунки з споживачами побутовими, юридичними;
 • Планово-економічна, юридична і договірна робота

Лише комплексна узгоджена автоматизація процесів  генерації теплової енергії, транспортування, постачання споживачу,  забезпечення автоматизованого розрахунку  комерційного та розподільного обліку теплової енергії відповідно до обраної моделі договірних відносин з споживачами послуг дозволить ефективно  вести господарську діяльність підприємства.

Управління бізнес-процесами на великих підприємствах, в корпоративних структурах,  які ведуть багатогранну господарську діяльність, системи автоматизації  часто виконуються у вигляді спеціалізованих системи, де враховують як законодавчу базу так і специфіку  управлінської моделі корпорації та прийнятої керівництвом облікової політики.

Так, автоматизація управління податковим процесом в холдингу\корпорації, що включає в собі облік і електронне адміністрування  місцевих і загальнодержавних податків, рентних платежів, акцизів  та зборів може включати, наприклад, таку «ІТ – конструкцію»:

 • Податок на додану вартість;
 • Екологічний податок;
 • Податок на доходи фізичних осіб;
 • Облік пільгових пенсій;
 • Єдиний соціальний внесок;
 • Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин;
 • Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України;
 • Рентна плата за спеціальне використання води;
 • Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • Формуванню розрахунків замовлень до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
 • Податок на майно, відмінне від земельної ділянки;
 • Плата за землю;
 • Інші.

 ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗГОРТАННЯ СИСТЕМИ

Програмно - технічне забезпечення функціонування\експлуатації Системи

Політика  проектування, створення і впровадження Системи будується на наступних принципах:

 • єдина платформа проектування системи і створення ПЗ;
 • стандартизація програмного забезпечення;
 • модульна побудова системи;
 • ієрархічна структура системи (для корпорацій, структур вертикальної інтеграції);
 • підтримується єдиний інформаційний простір;
 • підтримується  «наскрізне» проходження інформації в системі;
 • можливість поетапного впровадження;
 • стандартизований  інтерфейс користувача.

Архітектура системи

«Система управління підприємством «Памак:ALT»  спроектована для роботи в трирівневій архітектурі клієнт-сервер, в якій виділяють рівні сервера бази даних, серверів додатків, а також клієнтського програмного забезпечення. Сервер додатків налаштовується  або на окремому комп'ютері або разом з сервером баз даних. Сервер додатків використовує класи і методи для роботи з даними.

Клієнт інтерфейс «Системи управління підприємством «Памак:ALT» представлений у зручному для користувача вигляді (таблиці, вікна, графіки …..).

«Система управління підприємством «Памак:ALT» це система яка дозволяє автоматизувати  управлінську, виробничу і  фінансову діяльність підприємства.

Програмний комплекс Системи реалізований як модульна, ієрархічна, територіально розподілена  система, що забезпечує колективну роботу персоналу середнього, великого підприємства, корпоративних структур  та центрів прийняття рішень.

Така архітектура має  переваги:

 • можливість поетапного впровадження системи;
 • можливість закупати  лише необхідні для підприємства модулі;
 • можливість нарощування функціональності системи при виникненні потреб.

Середовище виконання

«Система управління підпрємством «Памак:ALT»   використовує: СУБД  MariaDB або MySQL, серверну ОС Microsoft Windows Server, які мають гарну захищеність, масштаб-бованість і простоту освоєння.

Клієнтськими робочими місцями можуть бути будь-які сучасні пристрої - персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук з ОС, сумісної з Microsoft Windows, Android-планшети, смартфони і будь-які інші пристрої, які функціонують в якості клієнта до сервісу терміналів або віртуальних робочих столів.

Системне програмне забезпечення

Серверна ОС Microsoft Windows Server.

Для локальних серверів додатків допускається використання Windows 10, Windows 8, Windows 7 і Windows Vista.

На сервері бази даних:  СУБД  MariaDB або MySQL.

Операційні системи робочих станцій:  Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,  Windows XP SP3.

Засоби та системи захисту інформації, система архівації, резервування та зберігання даних, системи антивірусної профілактики інше.

Для роботи  «Системи управління підприємством  «Памак:ALT» потрібні: системне програмне забезпечення, сервер бази даних,  сервер додатків, а також клієнтські робочі місця. Сервери додатків і БД повинні знаходитися в рамках однієї локальної мережі.

Сервер бази даних: Для роботи необхідний сервер\обчислювальний комплекс  з великим обсягом оперативної пам'яті і високопродуктивною і відмовостійкою дисковою підсистемою. У ньому необхідно використовувати від 2 до 4 (при необхідності ) багатоядерних процесорів, максимальний обсяг ОЗУ, швидкі диски або масив зберігання даних. Бажано мати сервер БД основний, сервер БД –резервний з можливістю реплікації та системою архівації, резервування та збереження даних

Сервер додатків: На сервері\ах додатків виконуються розрахунки. Сервер цього типу повинен мати обсяг оперативної пам'яті від 6 до 12 Гб і високопродуктивну дискову підсистему. Для ефективної роботи досить використання 2 серверних багатоядерних процесора сучасної архітектури з частотою ядра від 2,0 ГГц.

Клієнтські робочі місця: «Тонкий клієнт»:  може працювати з сервером додатків в режимі «термінального сервера» (ОС MS Windows Server).  Клієнтськими робочими місцями можуть бути будь-які сучасні пристрої — персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук з ОС, сумісної з Microsoft Windows, Windows- і Android-планшети, смартфони і будь-які інші пристрої, які функціонують в якості клієнта до сервісу терміналів або віртуальних робочих столів.

Загальні технічні вимоги

Вимоги до робочих станцій: Мінімальні вимоги для роботи в режимі клієнта: Celeron 1,0 ГГц, RAM 512 Мб, Windows XP SP3.

Вимоги до серверів БД:Рекомендуємо використовувати серверне обладнання, яке задовольняє умовам:

 • багатоядерні процесори з підтримкою 64-розрядних команд;
 • оперативну пам'ять з контролем парності і виправленням помилок;
 • апаратний RAID-контролер;
 • мережеві плати зі швидкістю роботи 1 Гб/с і вище.

 

Вимоги до мережі: Сервери додатків і БД повинні знаходитися в рамках однієї локальної мережі. Рекомендується зв'язок по каналу 1 Гб/с. Вимога до каналу між клієнтською робо-чої станцією і сервером додатків —  з'єднання, що забезпечує взаємодію по протоколу TCP.

З боку клієнта необхідно 128 Кб/с, рекомендовано з'єднання зі швидкістю 512 Кб/с. З боку сервера додатків для одночасної повнофункціональної роботи в Системі до 40 клієнтів необхідний канал з пропускною спроможністю 1 Мб/с.

Використані  рішення і технології:

 • орієнтація на використання широких можливостей служб ОС Microsoft Windows Server.
 • орієнтація і підтримка відкритих ІТ-стандартів: PDF, HTML, XML;
 • інтеграція з продуктами Microsoft Office (Word, Excel, ……);
 • інтеграція з зовнішніми (банківськими, фінансовими, державними, ….) інформа-ційними системами;
 •  в якості «платформи» для проектування системи, розробки програмного забезпечення бізнес-логіки і створення клієнтського ПЗ використовується RD (Runtime Designer), який  являє собою спеціалізований Framework (власна розробка).

Розмежування доступу

Інформація в базі даних Системи  являє найбільшу цінність для підприємств і компаній, що експлуатують систему. Тому питання безпечного поводження з інформацією - одне з центральних місць в системі.

ПЗ Системи  інтегровано з системою безпеки Windows і реляційними  СУБД MariaDB, MySQL. В Системі підтримується  аутентифікація користувачів.

На рівні Системи  доступ до даних і функцій маніпулювання даними надається користувачам на основі ролей. Для кожної групи користувачів (для кожної ролі) налаштовується перелік доступних для роботи модулів, а також функцій\режимів роботи  кожного модуля: тільки перегляд, перегляд і модифікація, фільтрація.

Для користувачів передбачена можливість створення спеціалізованих модулів, довільних меню, коригування виглядів екрана.

Для різних груп (ролей) налаштовується доступ і правила роботи.

Зв'язок з зовнішніми інформаційними системами

Будь-яка інформаційна система, що претендує на комплексне вирішення завдання уп-равління підприємством, вимагає зв'язку з «зовнішнім світом» – іншими програмними і прикладними інформаційними рішеннями.

Мета інтеграції, налагодження зв’язку з зовнішніми інформаційними системами – забезпечити фахівців і спеціалістів сучасною комплексною системою для отримання необхідної інформації і її використання для професійної роботи і управління. Доповнюючи один одного, системи дозволяють створити єдиний інформаційний простір з високими функціональними і експлуатаційними характеристиками і в підсумку отримувати якісні прикладні системи нового рівня.

В Системі передбачена можливість як завантажувати інформацію з інших програм, так і вивантажувати зміст окремих довідників та операцій в необхідному для сприйняття іншими системами форматі (Зв’язок з іншими інформаційними системами).

Стандартно передбачений і практично реалізований інтеграційний зв'язок з зовнішніми  інформаційними системами:

 • Банків і фінансових організацій (близько 40 державних і комерційних банків);
 • Пенсійного фонду України;
 • Фонду соціального страхування;
 • Державне управління статистики;
 • Державна податкова служба;
 • Інтернет ресурсами та сервісами державних виконавчих органів, з порталом E-DATA,
 • Система електронного документообігу M.e.doc;
 • Ощадбанк – (пільги\субсидії: монетизація);
 • НКРЕКП;
 • Білінговими системами різних розробників.

 Системне адміністрування та захист інформації

Окреме місце в системі відведено захисту інформації.

Системне адміністрування та захист інформації це програмно- інформаційний інструмент, призначений на виконання особливих (спеціальних) адміністративних обов’язків по настроюванню, нагляду (моніторингу), підтримці функціонування та безперебійної експлуатації системи.

Система забезпечує адміністратора системи спеціальними засобами для інсталяції системи: встановлення та перший запуск системи, настроювання системи при її встановленні, настроювання параметрів бази даних для експлуатації, адміністрування інформаційної бази під час функціонування системи, а також засоби авторизації доступу користувачів до необхідних модулів/режимів роботи системи, управління доступом та безпекою.

Сервісні режими дають можливість вести загальні довідники, виконувати операції по оновленню системи, підтримку актуальної версії, вести журнал змін та журнал критичних випадків. Сервісні режими розділу в автоматичному режимі фіксують кількісні оцінки активності роботи користувачів з системою, протоколюють їхні дії, проводять внутрішній аудит змін бази даних, моніторинг користувачів.

Адміністратору системи надається повний доступ до інструментальних ресурсів: платформи проектування, інструментів створення ПЗ, підтримки і супроводу системи, конфігурування робочих режимів, управління правами і доступами, аудиту інформаційної бази даних .

Рис. 2. Функціональна структура  програмного - технічного забезпечення для функціонування\експлуатації Системи

ПЛАТФОРМА ПРОЕКТУВАННЯ І СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СИСТЕМИ

 Складові платформи:

 • RD (Runtime Designer) інструмент проектування і створення програмного забезпечення;
 • Інструменти візуалізації даних -   FoxCharts.
 • Ідеологія Runtime Designer обрана, виходячи з наступних вимог:
 • максимальна відкритість коду;
 • використання найбільш відомих і розповсюджених язикових засобів;
 • можливість редагування всіх компонентів «на місці»;
 • відпрацьовування внесених модифікацій по виходу з режиму редагування;
 • наявність ефективних засобів налагодження.

Реалізація середовища RD виконана засобами MicroSoft.

Програмний комплекс Системи і бізнес-логіка реалізовані на базі програмного середо-вища RD (Runtime Designer) – виконавчий модуль  Pamak.exe і  функціонують на реляційних  СУБД  MariaDB або MySQL.

В якості інструментальних засобів розробки клієнтського і серверного ПЗ системи  використовується середовище Microsoft Visual Studio.

Програмне забезпечення інформаційних компонентів системи і бізнес-додатків створено за допомогою спеціально розробленого інструменту проектування Runtime Designer (RD).

RD є інструментальним засобом для розробки прикладного програмного забезпечення систем.

RD – це одночасно середовище розробки і виконуваний файл рішень, створених його за-собами, тобто інструмент кінцевого користувача і засіб розробки.

Фактично, Runtime Designer є програмною оболонкою, за допомогою якої створюється весь інформаційний простір Систем.

Використовуючи в якості платформи технологію RD і створені на її основі режими обробки інформації у вигляді компонентів технологічних ланцюжків бізнес-процесів, ми конфігуруємо і створюємо галузеві версії систем і систем, що забезпечують необхідну функціональність у вигляді «IT-конструкції» («трансформерів»). Це дозволяє уніфікувати і формалізувати режими роботи додатків, структуру модулів, оперативно налагоджувати роботу системи в цілому і значно оптимізувати продуктивність.

Runtime Designer дає можливість:

 • швидкої розробки, максимальної адаптації та мінімальні терміни впровадження;
 • компонувати контури системи, налаштовувати інтерфейс користувача;
 • керувати підтримкою бази даних;
 • описувати елементи управління і призначення форм;
 • керувати механізмами розмежування доступу до інформації;
 • створювати режими резервного копіювання;
 • проектувати форми звітів;
 • здійснювати графічну підтримку додатків;
 • документувати роботу системи і роботу користувачів;

Технологія RD включає широкий набір засобів по аналізу інформації та підготовки довільних вибірок і звітів, інтерфейс побудови графіків і 3-D діаграм. Система надає можливість створювати звіти користувачу за допомогою вбудованого в неї конструктора звітів. Конструктори (побудовники) форм, звітів і діаграм дозволяють створювати як одноразові, так багаторазово використовувані засоби в різних форматах: MS Word, MS Excel, Html – формат, формат frx. RD включає засоби упаковки і відсилання файлів за допомогою Lotus Notes і Е-Mail.

Системні параметри  RD

Системний засіб програмування в режимі Runtime, тобто під час виконання програми!!!.

Містить повний набір інструментів, що дозволяє просто і зручно створювати і конфігурувати клієнт-серверні і триланкові додатки. На платформі RD створена «Система управління підприємством» і всі бізнес-додатки.

Платформа RD має в своїй основі триланкову архітектуру. Сервер додатків RD є власною розробкою. Як сервер бази даних використовуємо MySql або MariaDB.

В RD на рівні бібліотек класів і функцій використовується 710 WinApi функцій. Це технології DotNet (.Net).

RD містить:

 • порядку 500 функцій загального призначення;
 • класи (обгортки) для роботи з MsWord, MSExcel, …. інших сторонніх додатків;
 • класи екранних форм і об'єктів (контролери), які повністю покривають вимоги розроблених фірмою проектів.

 

Інструменти візуалізації даних:  Пакет ділової графіки  FoxCharts

Засіб «Ділова графіка» - складова інструменту проектування і створення інформаційних систем , являється розробкою компанії, повністю реалізованої на базі DotNet.

Пакет ділової графіки FoxCharts органічно імплантований в  систему, дає можливість в сучасному стилі оформлювати діаграми  показників діяльності.

Пакет FoxCharts  дозволяє в повній мірі використовувати кольори, заповнення, градієнт забарвлення, світлотіні,  ефект художнього  пензля, прозорість, текстури  і 3D ефекти, також  дає можливість створювати кругові і кільцеві діаграми (пиріг, тор), цілий ряд  вертикальних і горизонтальних діаграм і діаграм з областями.

Візуальний конструктор діаграм має механізми, що дозволяють змінити діаграму кінцевим користувачем в цілях визначення її вигляду і дизайнерського рішення.

ЛІЦЕНЗІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комп’ютерна програма «Система управління підприємством «Памак:ALT»:

-  Свідоцтва про реєстрацію авторського  права на твір № 16900, Рішення про реєстрацію № 17131 зареєстрованого Державним департаментом інтелектуальної власності України 13.06.2006 р.

ТОВ «Памак» як розробник і розповсюджувач програмного забезпечення комп’ютерних програм, систем, додатків та їх «зв’язаних версій» керується положеннями Фонду вільного програмного забезпечення (Free_Software_Foundation FSF) і вимогами викладеними фондом в ліцензії GNU Lesser General Public License (LGPL).

Ліцензійна угода на використання комп’ютерних програм компанії «Памак» відповідає положенням і вимогам Фонду вільного програмного забезпечення, не  містить  обмежень і дозволяє більш широко використовувати можливості комп’ютерної програми.

Програмне забезпечення і  середовище розробки, яке становить основу комп’ютерної програми і його окремі частини (підсистеми, модулі, компоненти), поставляються на умовах ліцензійного використання.

Ліцензійні умови використання не  містять обмежень щодо подальшого створення об’єктів права інтелектуальної власності за допомогою інструментальних засобів середовища розробки, при умові що ці функції будуть здійснюватися фахівцями Ліцензіата самостійно, без залучення розробників платформи та/або системи та/або його/їх уповноважених осіб.

Програмне забезпечення не має штучних технічних обмежень щодо кількості одночасно працюючих користувачів, при цьому максимально допустима  кількість одночасно працюючих користувачів  залежить тільки від технічних характеристик апаратних засобів, мережевого обладнання та від придбаних ліцензій на програмне забезпечення.

   
© ПАМАК 2023